POLITIKA ZAMJENE/VRAĆANJA ROBE

14.1 ZAKONSKO PRAVO RASKIDA UGOVORA

Pravo raskida Ugovora Prema Zakonu o zaštiti potrošača, članku 72, svaki je potrošač u mogućnosti raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Razdoblje raskida Ugovora isteći će nakon 14 dana od dana kad ste vi ili treća osoba koju ste naveli, osim prijevoznika, stekli fizički posjed robe.

Da biste ostvarili pravo na raskid ugovora, možete se obratiti tvrtki INSPIR DIZAJN slanjem e-poruke na renchy35@gmail.com; putem kontakt obrasca na našim stranicama ili pismenim putem sa svojom odlukom o raskidu ovog Ugovora nedvosmislenom izjavom (npr.: pismo poslano poštom ili e-poštom). Možete se koristiti priloženim uzorkom obrasca za raskid Ugovora, no to nije obavezno. Kako bi zadovoljili rok raskida Ugovora, dovoljno je da nam prije isteka razdoblja raskida Ugovora pošaljete dopis u vezi ostvarivanja svojih prava raskida. Učinci raskida Ugovora Ako se odlučite raskinuti Ugovor, vratit ćemo vam sve primljene uplate

Potrebno je vratiti ili isporučiti robu bez odgode, a u svakom slučaju ne kasnije od 14 dana od dana kada ste nam dostavili svoj dopis o raskidu Ugovora. Vi odgovarate za eventualnu umanjenu vrijednost robe samo kad je ona posljedica rukovanja robom koje prelazi okvir potreban da bi se utvrdila narav, karakteristike i funkcioniranje robe.